Business Development Asia
    Business Development Asia Business Development Asia Business Development Asia

                             ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย - วิศวกรรม

 

ลิงค์ด่วน

อแลน บัลด์เลย์
SLC 500
RS logic 50000
ระบบเครือข่ายควบคุม
ระบบเครือข่ายอุปกรณ์

ผู้ควบคุมการสำรวจแผงควบคุมไฟฟ้า

 
อะต้า เซอร์วิส ให้บริการระบบควบคุมอัตโนมัติหลากหลายประเภทและยี่ห้อ
อะต้า เซอร์วิส ประกอบด้วยทีมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลากหลายสายงาน อาทิ ด้านกระบวน
การเครื่องจักรอัตโนมัติ ด้านตัวแปรหน่วยขับ(drive) ความเร็วต่างๆด้านการติดตั้งทาง ด้านวิศวกรรม
ด้านการให้คำปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ และบริการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ ซึ่งจุดสำคัญของ
การบริการของเราคือเราจะมุ่งเน้นการปฏิบัติด้านการสร้างการออกแบบที่สามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยงบ
ประมาณที่ประหยัด
 
วิศวกรรมละโปรแกรมทางวิศวกรรมศาสตร์
อะต้า เซอร์วิส ให้บริการทางวิศวกรรมละโปรแกรมทางวิศวกรรมศาสตร์กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท
ซึ่งแต่ละแห่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่การใช้บริการที่มีการจำกัดในด้านการศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์
ไปจนถึงงานที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบจัดหาจัดซื้อวัสดุุและการดำเนินกระบวนการผลิต
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ

อะต้า เซอร์วิส เป็นบริษัทอิสระ ด้วยระบบที่เป็นการรวมผู้จำหน่ายที่เป็นผู้นำทั้งด้าน Drives, PLC และ HMI ที่
เตรียมพร้อมกับความต้องการอย่างเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย
 
อะต้า เซอร์วิส ทิศตัวเพื่อให้บริการการแก้ปัญหาที่ทั้งตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว และให้บริการ
แก้ปัญหาที่เกินกว่าความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่ยุติธรรมและได้เปรียบในแข่งขันทางธุรกิจ
ขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพวิศวกรรมและมีการทดสอบเทคโนโลยีต่างๆ ก่อนให้บริการลูกค้า
     
บริการของเรายังครอบคลุม:
  กระบวนการศึกษาวิเคราะห์งบประมาณและความเป็นไปได้
  กระบวนการวินิจฉัย
  พื้นฐานและรายละเอียดทางวิศวกรรม
  ระดับที่หลากหลายของ PLC และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน
  หน่วยขับ และการกระจายพลังงาน
  การออกแบบระบบอุปกรณ์, เครื่องจักรอัตโนมัติ
  การจัดซื้อและปฏิบัติงานให้สำเร็จ
  การติดตั้งทางวิศวกรรม
  การบริหารโครงการ
 

การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ

     
วิศวกรรมศึกษา:
อะต้า เซอร์วิส บริการมีความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและ การศึกษางบประมาณที่มุ่งช่วยผู้จัดการโรงงาน
แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมและกระบวนการและการสร้าง งบประมาณโครงการและรายงานเหตุผลสำหรับ
การจัดสรรเงินทุนของโครงการ
 
การออกแบบระบบ:
อะต้า เซอร์วิส บริการมีความเชี่ยวชาญและประวัติในการให้บริการด้านวิศวกรรมพื้นฐานและรายละเอียด
สำหรับอำนาจการควบคุมไดรฟ์และระบบเครื่องมือวัดในกระบวนการสิ่งอำนวยความสะดวกและการผลิต
ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือการออกแบบที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระบบและการสร้างภาพวาด
ในการพัฒนาบ้านที่นำไปสู่ระบบอัตโนมัติที่กว้างขวางของกระบวนการผลิตแบบลด ค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม
ให้กับลูกค้า
 
การเขียนโปรแกรม:
มีประสบการณ์ที่กว้างขวางของการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายของ PLCs และ HMIS 
อะต้า เซอร์วิส บริการที่มีประสิทธิภาพให้บริการ โซลูชั่นบนแพลตฟอร์มการควบคุมใด ๆ
 
การติดตั้ง:
นอกจากการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม อะต้า เซอร์วิส บริการรับรองโครงการเทิร์นคีย์
ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบการจัดหาติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 
การว่าจ้าง:
อะต้า เซอร์วิส เสนอบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่หลากหลาย บริการให้คำปรึกษา และบริการด้านระบบอย่าง
ครบวงจรให้กับอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมในขั้นกระบวนการ
 
ATa Servicedoffices
วิดีโอนำเสนอ
ดาวน์โหลดโบชัวร์
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
บล๊อกของ อะต้า เซอร์วิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2011, Services
หน้าหลัก เกี่ยวกับ ATa ติดต่อเรา ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ออกแบบ โดย Services

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย สำนักงานพร้อมบริการ ในกรุงเทพ   ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย