Business Development Asia
    Business Development Asia Business Development Asia Business Development Asia

                             ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย - ฝ่ายการตลาด

 

ลิงค์ด่วน

ด้านการวิจัยทางการตลาด
ด้วยประสบการณ์กว่า10ในเอเชียที่ดำเนินงานด้านการตลาดให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ:
  นม
  อาหารและอาหารสัตว์
  เภสัชกรรม
  ด้านเคมีภัณฑ์
 
ATa Servicesให้ความช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไป อาทิ ด้านการตลาด , กลยุทธ์,
การสร้างแบรนด์ และกลยุทธ์องค์กร
ซึ่งเรามีบริการการวิจัยดังนี้:
  การวิจัยเชิงคุณภาพแลัปริมาณ
  การวิจัยธุรกิจ
  การจัดแบ่งกลุ่มผู้บริโภค หรือกลุ่มตลาด
  การวิเคราะห์ตลาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATa Servicedoffices
วิดีโอนำเสนอ
ดาวน์โหลดโบชัวร์
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
บล๊อกของ อะต้า เซอร์วิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2011, Services
หน้าหลัก เกี่ยวกับ ATa ติดต่อเรา ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ออกแบบ โดย Services

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย สำนักงานพร้อมบริการ ในกรุงเทพ   ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย