Business Development Asia
    Business Development Asia Business Development Asia Business Development Asia

                             ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย - วิศวกรรม

 

ลิงค์ด่วน

แผนภาพไฟฟ้า
อะต้า เซอร์วิส ให้บริการงานออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับกระบวนการอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมเรา
ให้บริการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างครบวงจรตั้งแต่การออแบบไปจนถึงการนำไปปฏิบัติงานจริง
 
บริการให้คำปรึกษา :
อะต้า เซอร์วิส เสนอคุณค่าเพิ่มให้กับโครงการต่างๆของคุณด้วยบริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม
  ก่อนวางแผนโครงการ
  คิดมูลค่าทางวิศวกรรมของโครงการ
  ระบบจัดการเอกสารด้านการควบคุมงานและด้านพลังงานที่ต้องใช้
  ประมาณการงบประมาณด้านไฟฟ้า
  ออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องมือประกอบ
 
โครงการทางวิศวกรรมศาสตร์ :
  จัดเตรียมงานที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตระบบไฟฟ้า
  ออกแบบแผงควบคุมไฟฟ้า เอ็ม ซี ซี, วางช่องสายเคเบิ้ล
  กำหนดขนาดและลักษณะเฉพาะของสายเคเบิ้ล และอื่นๆ
  ตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบ
  ดำเนินการด้านประสานงานและตรวจสอบไซด์งาน
  ดำเนินการปฏิบัติงานจริงและแก้ไขปัญหาต่างๆ
 
ชนิดของการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ :
  แผนผัง P&ID
  แผนผังองค์ประกอบวงจรปิด (กระแสไฟฟ้า)
  ระบบปลอดภัย
  ออกแบบแผงควบคุมระบบไฟฟ้า
  แปลนการวางระบบสายไฟ
  การควบคุมเครื่องยนต์
  ออกแบบการควบคุมหลอดสุญญากาศซึ่งควบคุมการไหลของกระแส ไฟฟ้าในวิทยุหรือโทรทัศน์
  ระบบการออกแบบ PLC
     
การตรวจสอบการเตรียมความพร้อม :
อะต้า เซอร์วิส ทำให้คุณแน่ใจกับงบประมาณค่าใช้ด้วยการควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของซัพพลายเออร์
หลังจากการสั่งซื้อ
อะต้า เซอร์วิส สร้างความแม่นยำและแน่นอนในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่จำเป็นในกระบวนการผลิตของคุณ
โดยปราศจากข้อบกพร่องทางเทคนิค และทำให้เกิดความแน่นอนของเวลาในการจัดส่งวัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATa Servicedoffices
วิดีโอนำเสนอ
ดาวน์โหลดโบชัวร์
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
บล๊อกของ อะต้า เซอร์วิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2011, Services
หน้าหลัก เกี่ยวกับ ATa ติดต่อเรา ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ออกแบบ โดย Services

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย สำนักงานพร้อมบริการ ในกรุงเทพ   ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย