Business Development Asia
    Business Development Asia Business Development Asia Business Development Asia

                             ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

 

News

 

ลิงค์ด่วน

บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรม
บริษัท อะต้า เซอร์วิส ยินดีให้บริการด้านการออกแบบและบริการ
ทางวิศวกรรมที่หลากหลาย ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย
 
เขตการบริการกว้างขวางครอบคลุมการให้ประโยชน์กับโครงการต่างๆของ
คุณโดยเริ่มตั้งแต่การวางคอนเซ็ปต์ไปจนถึงการปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จ
 
พนักงานของเรามีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ชำนาญเฉพาะทางในหลาก
หลายด้าน อาทิ ด้านเครื่องจักรกล และวิศวกรรมไฟฟ้าต่างๆเป็นต้น
เราดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการออกแบบ ลงรายละเอียด และการสร้างโครงร่าง ด้วยความชำนาญ
ระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข้อได้เปรียบ :
  ทำงานเหมือนพนักงานของคุณเอง
 
  ลดต้นทุนการดำเนินโครงการ
  ลดต้นทุน การปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ
  ได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
  เติบโต และกว้างขวางไปทั่วโลก
 
หลักปรัชญาองค์กร :
เรายึดมั่นในสิ่งที่เป็นความต้องการของลูกค้าทั้งหมด
ดังนั้นลูกค้าของเราจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
 
 
 
ลูกค้าของเรา
  สำนักงานพร้อมบริการ
   
  สำนักงานพร้อมบริการ
 
  สำนักงานพร้อมบริการ
   
  สำนักงานพร้อมบริการ
   
  สำนักงานพร้อมบริการ
   
  สำนักงานพร้อมบริการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ATa Servicedoffices
วิดีโอนำเสนอ
ดาวน์โหลดโบชัวร์
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
บล๊อกของ อะต้า เซอร์วิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2011, Services
หน้าหลัก เกี่ยวกับ ATa ติดต่อเรา ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ออกแบบ โดย Services

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย สำนักงานพร้อมบริการ ในกรุงเทพ   ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย
ผู้เข้าชม: