Business Development Asia
    Business Development Asia Business Development Asia Business Development Asia

                             ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย

ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย - ด้านแหล่งข้อมูล

 

ลิงค์ด่วน

ด้านแหล่งข้อมูล
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัตถุดิบและการจัดซื้อฝ่ายแก้ปัญหาการจัดซื้อของ
อะต้า เซอร์วิส จึงมีการบริหารจัดการกลุ่มผู้จัดส่งวัตถุดิบต่างๆทั่วโลก ซึ่งกลุ่มนี้จะจัดหาวัตถุดิบต่างๆ
ให้เราซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ราคาที่ต่ำลงและได้รับสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า
 
การประเมิน:
อะต้า เซอร์วิส ไม่ได้มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือกลุ่มองค์กรกับผู้ประกอบการใดๆ
อะต้า เซอร์วิส ประเมินราคาค่าบริการด้วยการพิจารณาไปที่ความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้า
และความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
 
การคัดสรรด้านการจัดซื้อ:
อะต้า เซอร์วิส ได้ตรวจสอบและพิจารณาทุกแง่มุมทางการค้าและเทคนิคก่อนการตกลงหรือทำสัญญาสั่งซื้อ
อีกทั้งเรายังเจรจาต่อรองกับผู้จัดส่งวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาวัตถุดิบที่เป็นไปได้ดีที่สุดและยังตรวจสอบราคาที่
ถูกต้องแท้จริงของสินค้านั้นๆ อีกด้วย
     
การตรวจพิจารณา / การเตรียมพร้อม:
อะต้า เซอร์วิส ให้ความกระจ่างชัดกับลูกค้าด้วยการควบคุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานของผู้จัดส่งวัตถุดิบ
อย่างสมบูรณ์ หลังการสั่งซื้อ อะต้า เซอร์วิส ยืนยันได้ว่าการสั่งซื้อทุกครั้งของลูกค้าได้รับการดำเนินการที่
ปราศจากความบกพร่องทางเทคนิคและยืนยันการจัดส่งวัตถุดิบได้ตามที่กำหนด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATa Servicedoffices
วิดีโอนำเสนอ
ดาวน์โหลดโบชัวร์
ข่าวสารและความเคลื่อนไหว
บล๊อกของ อะต้า เซอร์วิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright 2011, Services
หน้าหลัก เกี่ยวกับ ATa ติดต่อเรา ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ออกแบบ โดย Services

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย สำนักงานพร้อมบริการ ในกรุงเทพ   ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย ดูแลและพัฒนาธุรกิจแถบเอเชีย