Breakfast Talk

มีคำถามเกี่ยวกับบริการของเรา?

หลังจากช่วงเวลาหลายเดือนของการประชุมออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19  ATA Services ขอเชิญคุณมาพูดคุยที่สำนักงานของเราในเวลาอาหารเช้า ซึ่งเราจัดขึ้นทุกเช้าวันศุกร์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ระหว่าง 8.00 น. ถึง 10.00 น.) มาร่วมดื่มกาแฟและทานเบเกอรี่กับเราเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่คุณต้องการจะปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว

ในฐานะที่เราให้บริการโซลูชันแบบครบวงจร เรามีความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมความต้องการทางธุรกิจของคุณทั้งหมด ตั้งแต่การทำบัญชีไปจนถึงการจัดตั้งบริษัท หรือจากข้อพิพาทแรงงานไปจนถึงการออกวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เตรียมคำถามของคุณไว้และนัดหมายเพื่อพูดคุยกับเราเลย!

คุณสามารถดูหัวข้อสำหรับพูดคุยใน Breakfast Talk ได้ดังนี้:

 • บริษัทของคุณจำเป็นต้องมีนิติบุคคลในประเทศไทยเพื่อจ้างพนักงานหรือไม่ มีทางเลือกอื่นอีกไหม
 • บริษัทผู้ให้บริการจะสนับสนุนใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของฉันในประเทศไทยได้อย่างไร
 • เงื่อนไขในการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
 • การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร
 • เป็นไปได้ไหมที่จะขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าหากคุณเป็นฟรีแลนซ์
 • อะไรคือทางเลือกที่ดีที่สุด ระหว่างการจัดตั้งบริษัทเองกับใช้บริการบริษัทที่สามารถจ้างพนักงานให้คุณได้
 • วีซ่าประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
 • ฉันสามารถเปลี่ยนวีซ่าปัจจุบันของฉันไปเป็นวีซ่าทำงานได้หรือไม่
 • วีซ่าประเภทใดที่ทำให้ฉันขอใบอนุญาตทำงานได้
 • ความแตกต่างระหว่างวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานภายใต้บริษัท BOI และบริษัทที่ไม่ใช่ BOI คืออะไร
 • ฉันสามารถขอใบอนุญาตทำงานด้วยวีซ่าผู้ปกครองได้หรือไม่
 • ฉันสามารถขอใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศไทยได้หรือไม่
 • วีซ่าอาสาสมัครเป็นทางออกที่ดีสำหรับสถานการณ์ของฉันหรือไม่
 • วีซ่านักเรียนสามารถต่ออายุได้หรือไม่
 • ฉันต้องขอวีซ่าสำหรับการเป็นฟรีแลนซ์หรือไม่
 • ความแตกต่างระหว่างวีซ่า Elite และวีซ่า SMART คืออะไร
 • เลือกสำนักงานใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT ดีกว่ากัน
 • การเช่าพื้นที่สำนักงานเปล่ากับสำนักงานตกแต่งพร้อมใช้ (Serviced Office) แตกต่างกันอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องบ้าง
 • คุณควรระวังอะไรบ้างในการเซ็นสัญญา อะไรคือสิ่งที่คุณควรทราบก่อนตัดสินใจ
 • พนักงานจะเดินทางมาสำนักงานของคุณได้อย่างไร
 • งบประมาณในการตกแต่งออฟฟิศ
 • ฉันต้องทำอย่างไรต่อเมื่อสิ้นสุดสัญญาการเช่า
 • บริษัทแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง
 • คุณควรเลือกบริษัทประเภทไหนตามสถานการณ์ของคุณ
 • ธุรกิจของคุณเข้าข่ายเกณฑ์ BOI หรือไม่
 • ข้อดีของบริษัท BOI คืออะไร คุณต้องรู้อะไรบ้างหากจะจัดตั้งบริษัท BOI
 • การจัดตั้งบริษัทแต่ละประเภทใช้เวลาต่างกันอย่างไร
 • บริษัททุกประเภทจำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เมื่อไหร่ และทำไม
 • วิธีการจัดตั้งบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นคนไทย 51% และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 49%
 • จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นกี่คนในการจัดตั้งบริษัท
 • ทุนจัดตั้งบริษัทควรเป็นเท่าไหร่
 • ฉันจะปิดบริษัทได้อย่างไรหากฉันไม่ต้องการดำเนินธุรกิจอีกต่อไป
 • ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่
 • จะดำเนินการขอใบอนุญาต อย. อย่างไร
 • จะดำเนินการต่อใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก อย่างไร
 • จะดำเนินการขอใบอนุญาตค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร
 • ฉันจะจัดการการทำบัญชีของฉันในประเทศไทยได้อย่างไร
 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีอะไรบ้าง
 • โปรแกรมบัญชีใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเหมาะกับกฎข้อบังคับท้องถิ่นที่สุด
 • ใบแจ้งหนี้มีลักษณะอย่างไร ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร
 • ข้อดีและข้อเสียของการจ้างนักบัญชี การจ้างสำนักงานบัญชี หรือการจ้างพนักงานบัญชีภายในบริษัทคืออะไร
 • แล้วการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะ? ฉันควรยื่นภาษีแม้ว่าบริษัทของฉันจะไม่มีรายได้หรือกำไรเลยหรือไม่
 • กำหนดเวลาในการยื่นภาษีคือเมื่อใด
 • จะคำนวณการทำธุรกรรมอย่างไร
 • จำเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทของฉันหรือไม่ แม้ว่าบริษัทของฉันจะทำรายได้หรือกำไรได้หรือไม่ก็ตาม
 • นายจ้างและลูกจ้างทุกคนในประเทศไทยต้องเสียภาษีอะไรบ้าง
 • พวกเขาคำนวณภาษีอย่างไร
 • การจ้างบริษัทภายนอกทำเงินเดือนให้คุณมีประโยชน์อย่างไร
 • เงินเดือนขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทยคือเท่าไหร่
 • จะรับสลิปเงินเดือนได้อย่างไร
 • จ่ายเงินเดือนเมื่อไหร่
 • ข้อบังคับการจ้างงานของไทยอนุญาตให้มีช่วงทดลองงานหรือไม่
 • กฎหมายแรงงานไทยใดบ้างที่ฉันต้องรู้
 • เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างคืออะไร
 • สิ่งที่ควรเขียนในสัญญาจ้างงานมีอะไรบ้าง
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีขั้นต่ำคือกี่วัน
 • แล้วการลาแบบไม่ได้รับค่าจ้างล่ะ ชาวต่างชาติสามารถลางานโดยไม่รับค่าจ้างได้หรือไม่
 • ลูกจ้างต้องยื่นใบรับรองแพทย์เมื่อใด
 • สิ่งที่ควรทราบในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกสัญญาจ้างงาน
 • ฉันจะบอกเลิกสัญญาการจ้างงานได้อย่างไร
 • ฉันต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไรในแต่ละเดือน ภาษีเงินได้มีวิธีคำนวณอย่างไร
 • มีวิธีลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีหรือไม่?
 • จะยื่นภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรได้อย่างไร
 • ควรยื่นภาษีเมื่อไหร่
 • ฉันจะได้รับใบเสร็จสำหรับการชำระภาษีเงินได้ในประเทศไทยเมื่อใด
 • ฉันควรทำอย่างไรเมื่อได้รับหมาย/คำร้องจากศาล
 • ฉันควรต่อสู้ เจรจา หรือยอมรับผิดดี
 • กระบวนการและขั้นตอนในแต่ละชั้นศาลเป็นอย่างไร
 • เมื่อได้รับความเสียหายฉันจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือร้องทุกข์ต่อศาลอย่างไร
 • แต่ละฝ่ายมีวิธีแก้ไขอย่างไร ฉันควรเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากอีกฝ่ายเท่าไหร่
 • สิ่งที่ควรทราบเมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาล
 • เราจะคาดหวังอะไรจากศาลแรงงาน ศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลอื่นๆ ได้บ้าง
 • จำเป็นต้องมีทนายความในแต่ละขั้นตอนหรือไม่
 • ทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุมอะไรบ้าง
 • ทรัพท์สินทางปัญญาคุ้มครองหรือบังคับใช้ในประเทศไทยอย่างไร
 • การขอความคุ้มครองมีขั้นตอนอย่างไร
 • ใช้เวลานานแค่ไหน
 • สามารถต่ออายุทรัพท์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองได้หรือไม่ ได้รับการคุ้มครองตลอดชีวิตหรือไม่ หรือจะหมดอายุอย่างไร
 • มีทางแก้ไขหรือป้องกันอย่างไรหากคุณพบบุคคลที่สามใช้ทรัพท์สินทางปัญญาของคุณโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณ
 • อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Executive Search และ Contingency Search
 • คุณคาดหวังโปรไฟล์แบบไหนจากเอเจนซี่ทั้งสองได้บ้าง
 • ชาวต่างชาติในประเทศไทยต้องได้รับใบอนุญาตทำงานและทำงานอย่างถูกกฎหมายด้วยเงินเดือนขั้นต่ำที่เท่าไร
 • การจ้างบริษัทจัดหางานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการค้นหาผู้มีความสามารถให้คุณมีประโยชน์อย่างไร
 • คุณคาดหวังอะไรจากผู้สมัครที่ถูกคัดสรรผ่านบริษัท Headhunting และบริษัท Contingency Search ได้บ้าง
 • มีการรับประกันอะไรบ้างจากบริการสรรหาบุคลากร
 • การขอเช็คประวัติพนักงานเรื่องปกติหรือไม่
 • การขอประวัติอาชญากรรมเป็นเรื่องปกติหรือไม่
 • บริษัทสามารถขอใบรับรองแพทย์จากพนักงานได้หรือไม่
 • ทำไมต้องให้ผู้สมัครทำแบบทดสอบ และจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
 • ถ้าหากฉันต้องการจ้างพนักงานที่อยู่อีกฟากของโลกล่ะ
 • อะไรคือข้อได้เปรียบในการจ้างตำแหน่งงานทั้งหมดจากประเทศต่างๆ ด้วยเอเจนซี่เดียวกัน
 • การตลาดดิจิทัลคืออะไร
 • SEO/SEA มีความหมายว่าอย่างไร
 • ค่าใช้จ่ายในการทำ SEO คือเท่าไหร่
 • การสร้างแคมเปญโฆษณา Google มีค่าใช้จ่ายเท่าใด
 • ฉันจะวัดผลประโยชน์ของแผนการตลาดดิจิทัลได้อย่างไร

โปรดทราบว่าการสนทนาใน Breakfast Talk ของเราใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น หากคุณต้องการพูดคุยต่อเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3,000 บาทต่อชั่วโมง

ลงทะเบียน

ฟรี

Breakfast Talk

  ชื่อ *

  นามสกุล *

  อีเมล *

  เบอร์โทรศัพท์

  หัวข้อ

  บริการที่คุณสนใจ:

  ATA Office RentalATA OutsourcingATA RecruitmentATA MarketingATA Car Rental

  ข้อความ


  [cf7sr-simple-recaptcha]